Watch 王牌部队 Full Episode

AVAILABLE FORMATS
Download
Watch Now
  Free Download 720p 6,647 Kb/s
  HD - HD 4,184 Kb/s
  Full Full HD 7,993 Kb/s
王牌部队
6.2/10 by 5 users
Title:王牌部队
Genre: Action & Adventure, War & Politics, Drama
First Air Date: 2021-12-26
Last Air Date: 2022-01-16
Number of Seasons: 1
Number of Episodes: 40
Runtime: 45 min
Overview:
Stars: Xiao Zhan (Gu Yiye), Johnny Huang (Gao Liang), Elaine Zhong (Jiang Nanzheng), Li Youbin (Zheng Yuan), He Zhengjun (Wang Tianming), Zhang Zhijian (Gu Heng), Xu Honghao (Song Jianshe), Guan Yajun (Lu Pingfan), Fu Chengpeng (Qin Hanyong), Sun Xun (Zhang Fei), Mao Linlin (A Xiu), Liu Xiaojie (Zhao Hongying), Hou Mengsha (Han Chunyu), Zhao Xun (Niu Mancang), Mao Yi (Jiang Weixing), Bin Xiahou (Chen Dashan), Bai Lu (Hu Yang), Yu Cheng (Xiao Changsheng), Du Yuan (Meng Zhongchi), Shaogang Zhang (He Zhigeng), Paul Chun (Lao Yi), Lanya Shi (Jiang Yihui), Zhang Jin (Xia Lin), Gong Haibin (Zhao Hongliu), Hao Shuai (Mao Xiancai)