Watch 王牌部队 Full Episode

AVAILABLE FORMATS
Download
Watch Now
  Free Download 720p 6,647 Kb/s
  HD - HD 4,184 Kb/s
  Full Full HD 7,993 Kb/s
王牌部队
7.3/10 by 7 users
Title:王牌部队
Genre: Action & Adventure, War & Politics, Drama
First Air Date: 2021-12-26
Last Air Date: 2022-01-16
Number of Seasons: 1
Number of Episodes: 40
Runtime: 45 min
Overview:
Stars: Xiao Zhan (Gu Yiye), Johnny Huang (Gao Liang), Elaine Zhong (Jiang Nanzheng), Li Youbin (Zheng Yuan), Mao Linlin (A Xiu), He Zhengjun (Wang Tianming), Fu Chengpeng (Qin Hanyong), Zhang Zhijian (Gu Heng), Xu Honghao (Song Jianshe), Guan Yajun (Lu Pingfan), Sun Xun (Zhang Fei), Liu Xiaojie (Zhao Hongying), Gong Haibin (Zhao Hong Liu), Chang Shixin (Tong Bing), Hou Mengsha (Han Chunyu), Zhao Xun (Niu Mancang), Mao Yi (Jiang Weixing), Bin Xiahou (Chen Dashan), Bai Lu (Hu Yang), Yu Cheng (Xiao Changsheng), Du Yuan (Meng Zhongchi), Shaogang Zhang (He Zhigeng), Paul Chun (Lao Yi), Shi Lan Ya (Jiang Yihui), Zhang Jin (Xia Lin), Hao Shuai (Mao Xiancai)