Watch 王牌部队 Temporada 1 Full Episode

AVAILABLE FORMATS
Download
Watch Now
  Free Download 720p 6,647 Kb/s
  HD - HD 4,184 Kb/s
  Full Full HD 7,993 Kb/s
王牌部队 Temporada 1
6.2/10 by 5 users
Title:王牌部队
Genre: Action & Adventure, War & Politics, Drama
Air Date: 2021-12-26
Season Number: 1
Total Episodes: 40
Overview:
Stars: Xiao Zhan (Gu Yiye), Johnny Huang (Gao Liang), Elaine Zhong (Jiang Nanzheng), Li Youbin (Zheng Yuan), He Zhengjun (Wang Tianming), Zhang Zhijian (Gu Heng), Xu Honghao (Song Jianshe), Guan Yajun (Lu Pingfan), Fu Chengpeng (Qin Hanyong), Sun Xun (Zhang Fei), Mao Linlin (A Xiu), Liu Xiaojie (Zhao Hongying), Hou Mengsha (Han Chunyu), Zhao Xun (Niu Mancang), Mao Yi (Jiang Weixing), Bin Xiahou (Chen Dashan), Bai Lu (Hu Yang), Yu Cheng (Xiao Changsheng), Du Yuan (Meng Zhongchi), Shaogang Zhang (He Zhigeng), Paul Chun (Lao Yi), Lanya Shi (Jiang Yihui), Zhang Jin (Xia Lin), Gong Haibin (Zhao Hongliu), Hao Shuai (Mao Xiancai)

All Episodes on season 1

Episodio 1

Episode 1 : Episodio 1

December 26, 2021
Episodio 2

Episode 2 : Episodio 2

December 26, 2021
Episodio 3

Episode 3 : Episodio 3

December 26, 2021
Episodio 4

Episode 4 : Episodio 4

December 26, 2021
Episodio 5

Episode 5 : Episodio 5

December 26, 2021
Episodio 6

Episode 6 : Episodio 6

December 26, 2021
Episodio 7

Episode 7 : Episodio 7

December 27, 2021
Episodio 8

Episode 8 : Episodio 8

December 27, 2021
Episodio 9

Episode 9 : Episodio 9

December 28, 2021
Episodio 10

Episode 10 : Episodio 10

December 28, 2021
Episodio 11

Episode 11 : Episodio 11

December 29, 2021
Episodio 12

Episode 12 : Episodio 12

December 29, 2021
Episodio 13

Episode 13 : Episodio 13

December 30, 2021
Episodio 14

Episode 14 : Episodio 14

December 30, 2021
Episodio 15

Episode 15 : Episodio 15

January 01, 2022
Episodio 16

Episode 16 : Episodio 16

January 02, 2022
Episodio 17

Episode 17 : Episodio 17

January 02, 2022
Episodio 18

Episode 18 : Episodio 18

January 03, 2022
Episodio 19

Episode 19 : Episodio 19

January 03, 2022
Episodio 20

Episode 20 : Episodio 20

January 04, 2022
Episodio 21

Episode 21 : Episodio 21

January 04, 2022
Episodio 22

Episode 22 : Episodio 22

January 05, 2022
Episodio 23

Episode 23 : Episodio 23

January 05, 2022
Episodio 24

Episode 24 : Episodio 24

January 06, 2022
Episodio 25

Episode 25 : Episodio 25

January 06, 2022
Episodio 26

Episode 26 : Episodio 26

January 07, 2022
Episodio 27

Episode 27 : Episodio 27

January 08, 2022
Episodio 28

Episode 28 : Episodio 28

January 09, 2022
Episodio 29

Episode 29 : Episodio 29

January 09, 2022
Episodio 30

Episode 30 : Episodio 30

January 10, 2022
Episodio 31

Episode 31 : Episodio 31

January 10, 2022
Episodio 32

Episode 32 : Episodio 32

January 11, 2022
Episodio 33

Episode 33 : Episodio 33

January 11, 2022
Episodio 34

Episode 34 : Episodio 34

January 12, 2022
Episodio 35

Episode 35 : Episodio 35

January 12, 2022
Episodio 36

Episode 36 : Episodio 36

January 13, 2022
Episodio 37

Episode 37 : Episodio 37

January 13, 2022
Episodio 38

Episode 38 : Episodio 38

January 14, 2022
Episodio 39

Episode 39 : Episodio 39

January 15, 2022
Episodio 40

Episode 40 : Episodio 40

January 16, 2022